top of page

 

 

 DE BLOESEMS VAN DR EDWARD BACH

De Bach-Bloesemtherapie is een door de arts en homeopaat Edward Bach opgestelde alternatieve behandeling. De Bach-Bloesemtherapie stelt dat bepaalde bloemen, andere plantenonderdelen en ook zuiver bronwater "energie" bevatten die heilzaam zou zijn om ziekte als gevolg van een niet bij een persoon passende leefwijze te voorkomen. Hij bedacht een procedé om die energie op te vangen en tot heilmiddel te verwerken.

Prijs voor een sessie 35€        info@de-zon.org

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bach-bloesemtherapie

Edward Bach (Moseley24 september 1886 – Didcot27 november 1936)

Was een Engelse artsbacteriolooghomeopaat en kruidengenezer. Hij werkte onder meer in het Londense Universiteitsziekenhuis waar hij verschillende vaccins ontwikkelde. In het Londense Homeopathisch Ziekenhuis kwam hij in aanraking met het werk van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de hedendaagse 

homeopathie. Uiteindelijk liet Bach Londen en de 'orthodoxe geneeskunde' achter zich en trok naar het platteland op zoek naar 'natuurlijke remedies'. De jaren 1928 tot 1936 besteedde hij aan het zoeken naar bloemen met geneeskrachtige eigenschappen. Dit werd de basis van de ook heden nog toegepaste Bach-bloesemtherapie, een alternatieve geneeswijze.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_Bach

Bach Bloesems.jpg
bottom of page